ליחצו על הנושא בו אתם מעוניינים לצפות:
מצגת-1: אופטיקה-תכונות יסוד של האור

מצגת-2: אופטיקה-עדשות ובבואות

מצגת-3: אופטיקה-רוחק מוקד, זווית ראיה ועומק שדה.

מצגת-4: צילום דיגיטלי

מצגת-5: תאורת מבזקים

מצגת 6: צילום וצבעים

המבע הצילומי

מאריסטו עד טלבוט

מהלוח הרטוב עד הקודק

סיכום על צלמים

מגמת צילום תיכון רוטברג

עדשות - מושגי יסוד

עצמיות- מושגי יסוד

חוק הגומלין בחשיפה

חוברת סיכום כללי  (מסמך כבד- סבלנות)

לקט בחינות בגרות באופטיקה

תבנית לניתוח תמונה

דף עבודה להכנה למבחן באופטיקה א

חוברת מלאה-יורם וידל

מחוון לשעורי תלמידים

חזרה לשכבות >>>